The Royal Bachelors' Club Dining Accommodation Other Clubs Contact Members only
Members 1769 - 1869

1769 (33)
0001. Erskine, Thomas, grosshandlare, Earl of Kelly, SCO 1744-1824 sv 5 (David Erskine o Young), g 1771 m Anne Gordon, Carnegie, John Hall & Co, Thomas Erskine & Co
0002. Low, David, handlande, ENG 1739-1823, ogift, Low & Smith
0003. Matsen (Matzen), Niclas, handlande, 1710-1775 mf 52 mf 69 dd 103 ddd 146 dds 158 dds 193 mfb 122 ddss 595 (Niclas Matsen o Dorothea Calms (Calmes)), g 1 Ingeborg Schale, g 2 Maria Hülphers
0004. Shepherd, William, handlande, ENG 1741-1772, James Carnegie & Arbuthnott
0005. Smith, John, grosshandlare, konsul GB, sv 1  sl 361?,ENG 1744-1813, Low & Smith
0006. Herpel, Cornelius, handelsbokhållare, 1746-1805 (Ludvig Herpel), Grönländska Kompaniet
0007. Norman, Erik Sam, kontorsbetjänt,
0008. Söderström, Carl,handlande, 1744-
0009. Söderström, Richard, handlande, 1745-
0010. Wengren, Sven Olof, tolagsbokhållare äg Jonsered 1745-1818, f 100 (Olof Wengren (Thorskogs Bruk) o Anna Katarina Maas)
0011. Sahlstéen, Johan, mäklare, 1743-1812, f 327, g Margaretha Katarina Kock
0012. Innes, Robert, handlande, SCO 1745-
0013. Forss, Johan Gustaf, 1743-1770 (Johan Forss o Katarina Maria Rath)
0014. Greig, Henry, handlande, SCO 1740-1798, f 280, initiativtagare av ledningen till Kallebäcks källa, g Johanna Charlotta Lauterbach
0015. Chalmers, William, grosshandlare, kansliråd, 1748-1811 b 33 (William Chalmers o Inga Orre) - History, grundare av CTH
0016. Oterdahl, Johan Otto, handlande, 1744-1801, b 22 f 45 sl 69 (Filip Oterdahl o Johanna Christina Böker) g Katarina Kristina Jönsson
0017. Sibbald, John, handelsexpedit, ENG
0018. Lyall, David, handlande, 1734-
0019. Williamson, Martin, handelsbokhållare, 1746-1780 (Alexander Williamson o Kristina Beata Busck)
0020. Scott, John, handlande, 1741-1781,

0021. Fraser, John, handlande, SCO
0022. Oterdahl, Aron, handelsbokhållare, rentier, 1738-1809, b 16 fb 45 sl 69 (Filip Oterdahl o Johanna Christina Böker)
0023. Tranchell, Jonas, direktör, 1740-1809, fb 295 ffb 500 (Petter Tranchell (Per Tranchelius) o Britta Maria Ring) g Margareta Elisabeth Walcke
0024. Homan, Peter, kofferdikapten, handlande, 1731-1779
0025. Alsing, Sten, handlande, 1746- , (Sten Alsing o Margareta Salgren) g.Anna Marta Dahlman, Niclas Sahlgren
0026. Neuman, Jacob Martin, kontrollör, 1744-1799 (Martin Neuman o Elisabeth Charitas Essén), Järnvägen
0027. Malm, Jonas, grosshandlare, äg Kvibergsnäs, 1741-1808, f 51 f 120 f 205 (Jonas Eriksson Malm o Kristina Löfman) g Katarina Charlotta Grabin o Maria Kullman, SOC, Jonas Malm & Son
0028. Lamberg, Peter, handlande, major, 1742-1799, f 68 f 133 (Johan Anders Lamberg o Elisabeth Söderberg) g Sara Charlotta Kåhre, P Lamberg & Holst
0029. Strandberg, Sven Nilsson, handlande, 1746-1787
0030. Schwartzkopff, Sigvard Reinhold, handlande, professor, 1717-1800 (Sivert Schwartzkopff)
0031. Fletcher, Georg, handlande, SCO-1775 (Andrew Fletcher o Margaret Stevenson)
0032. Söderberg, Thomas, handlande, 1748-1773 (Petter Söderberg o Elsa Maria)
0032a. Podolin, Johan F, kontorsbetjänt, 1739-1784

1773 (34)
0033. Chalmers, James, grosshandlare, superkargör, 1751-1817, b 15  (William Chalmers o Inga Orre), SOC
0034. Lindahl, Olof, superkargör, 1747-1801, SOC
0035. Arfvidsson, Nicolas, bergsråd, 1747-1813 (Christian Arfvidsson o Kristina Levina Ström (mor Anna Elisabeth Sahlgren))

1779 (28)
0036. Rutensparre, Johan Lorentz, överste, 1752-1828 (Claes Gustaf Rutensparre o Sigrid Ehrenstam), g Brita Maria Hierta, Örlogsflottan

1783 (30)
0037. Kullman, Sven Peter, grosshandlare, 1755-1789 ?232 (Sven Eriksson Kullman o Maria Hülpers)

1787 (34)
0038. Treffenberg, Anders Leonard (Lennart), överste, 1739-1809, f 290 f 372 f 373 (Johan Treffenberg o Helena Elisabeth Brunberg), Chef f Göta Art. reg., g Emerentia Clementina Ström
0039. Törnsten, Eric, handlande, kapten, 1733-1809
0040. Wohlfahrt, Johan, grosshandlare, 1751-1831 b 41 (Caspar Wohlfahrt o Anna Elisabeth Östergren)
0041. Wohlfahrt, Lars, grosshandlare, 1746-1819 b 40 (Caspar Wohlfahrt o Anna Elisabeth Östergren)

1789 (37)
0042. Dubb, Pehr, med doktor, överläkare, 1750-1834 (Gustaf Dubb o Johanna Billingren), Sahlgrenska, Amiralitetsmedicus
0043. Mitchell, David, handlande, SCO 1764-1803, Thomas Erskine & Co
0044. Tarras, Laurent, grosshandlare, äg Mariedal, 1760-1814, f 188 (Johan Tarras) g Sofia Jakobina Beckman, Laur. Tarras, Blaurock & Co, SOC
0045. Oterdahl, Philip, handlande, 1776?-1808 bs 22 sl 69 (Johan Otto Oterdahl 16 o Katarina Kristina Jönsson), Oterdahl & Lengblom
0046. Rydqvist, Johan, regementskommissarie, 1751-1820, b 57  (Nils Rydqvist o Margareta Hallberg)

1795 (36)
0047. Williamson, Johan, handlande, 1751-, Bryggerifirman Williamson & Winkler

1799 (46)
0048. Jacobson, Jacob Johan, handlande, rådman, 1758-1825
0049. Lindqwist, Sven Lorentz, grosshandlare, 1763-1822, Salteriet Stora Bockskär
0050. Kennedy, Thomas, grosshandlare, 1773-1848, f 540 g Sofia Kristina Pettersson, Trankokeriet och sillsalteriet Djupudden
0051. Malm, Johan Niclas, kommerseråd, riksdagsman 1775-1829 b 120 b 205 (Jonas Malm 27 o Maria Kullman ?37) g Maria Cornelia Damm, ?2, Malm & Söner, Phoenix Asssurance Co
0052. Alroth, Niclas, handlande, 1765- ds 3 (Magnus Alroth o Maria Elisabeth Matsen),
0053. Brändström, Carl Erik, grosshandlare, 1773-1814 (Pehr Mogren Brändström o Anna Elisabeth Schröder), Elias Bachman & Co
0054. Carnegie, David, grosshandlare, SCO 1882-1837 (George Carnegie), D Carnegie & Co
0055. Gothéen, Jacob, handlande, 1762-1828 (Anders Gothéen o Margareta Elisabeth Gadd), Brandt & Gothéen
0056. Hammarberg, Niclas, rådman, 1761-1841 (Petter Hammarberg o Eva Maria Beyer)
0057. Rydqvist, Erik, landskamrerare, 1753-1800, b 46 (Nils Rydqvist o Margareta Hallberg)
0058. Wettersten, Jacob, inspektor, 1750-1814, Kronobränneriet

1800 (46)
0059. Fournier, Jean Anton, handlande, konsul FR, FRA 1761- , Les Frères Fourniers
0060. Holterman, Martin Abraham, grosshandlare, legationsråd, 1766-1836 (Martin Holterman o Charlotta Arvidsson), Martin Holterman Söner, Svenska Legationen i Paris

1802 (46)
0061. Arfvidson, Samuel, grosshandlare, kommerseråd, 1767-1843, b 115 s 454 (Petter Arfvidson o Katarina Charlotta Brag) g Maria Swalin
0062. von Mell, Lars Robert, handlande, diskontkamrerare, FIN 1755-1821, (Lars von Mell o Dorothea von Aken)
0063. Petersen, Johan Andreas, grosshandlare, 1771-1808 (Lorentz Petersen o Johanna Sofia Damm)
0064. Rosenberg, Anders Jacob, handlande, 1764-1841, b 190 (Olof Rosenberg o Kristina Magdalena Svanhals)

1805 (42)
0065. Banck, Johan Cristopher, handlande, stadsmäklare, TYS 1769-1841, von Holten & Co, Lisebergs Sockerbruk
0066. Peters, Heinrich Gottlieb, handlande, TYS 1764-1821, f 293

1807
0067. Andersson, Andreas, grosshandlare, kommerseråd, 1745-1809
0068. Lamberg, Johan (Jan), grosshandlare, kommerseråd, 1771-1834, f 270 b 133 (Peter Lamberg 28 o Sara Charlotta Kåhre) g Maria Juliana Kåhre, D Carnegie & Co
0069. Oterdahl, Niclas, grosshandlare, brukspatron, 1763-1844 f 269  ds 3 (Andreas Oterdahl o Dorothea Matzen) g Charlotta Åkerman, f Charlotta Amalia Oterdahl, A P Oterdahl & Son
0070; Reid, James, grosshandlare, 1777-1813, ?48,

1809
0071. Barclay, Alexander, grosshandlare, SCO 1778-1833, fb 407 fb 479, Alex Barclay & Co
0072. Björnberg, Anders, handlande, äg Kallebäck, 1777-1813 (Anders Björnberg o Anna Maria Hultman), Olof Beckman & Co
0073. Kjellberg, Aron, grosshandlare, 1769-1826, f 472 f 480,  (Abraham Kjellberg o Bolla Cajsa Friedendorf),g Katarina Sofia Ström, Aron Kjellberg & Co, Jonas KJellberg & Co
0074. Andrén, Hans Joseph, grosshandlare, 1776-1817 b 75 f 488 (Anders Joh Andrén o Elisabeth Brunjeansson) g Margareta Antoinette Koch
0075. Andrén, Johan Aron, grosshandlare, 1775-1846 b 74 fb 488 (Anders Joh Andrén o Elisabeth Brunjeansson), Lisebergs Sockerbruk, Gradmans Intressenter, Tobaksspinneri, Snusfabrik
0076. Eggertz, Paul Friedrich, magistratssekreterare, 1771-1843 (Gustaf Eggertz o Maria Elisabeth Lundblad), Rådhusrätten, Notarius Publicus
0077. Gordon, William, grosshandlare, 1781-1846 (Patrik Gordon o Inga Maria Holmberg), Scott & Gordon
0078. Kuss, Carl, handlande, diskontbokhållare, 1758-1823
0079. von Quillfeldt, Wilhelm, handelsbokhållare
0080. Weinberg, Bernhard, grosshandlare, rådman, 1780-1857, f 518  (Filip Bernhard Weinberg o Anna Kristina Meister) g Fredrika Charlotta Tranchell
0081. Widerberg, Zacharias, grosshandlare, 1773-1852, G N Borgert
0082. Wohlfahrt, Friedrich Wilhelm, grosshandlare, 1778-1859 b 83 (Bernhard Wohlfahrt äg Kristinelund o Agneta Cornelia Åhman) g Sara Petronella Bratt, Bernh Wohlfarths Söner
0083. Wohlfahrt, Adolph Christian, grosshandlare, 1775-1858 b 82 (Bernhard Wohlfahrt äg Kristinelund o Agneta Cornelia Åhman), Bernh Wohlfarths Söner

1810
0084. Krey, Michael Levin, handlande, 1773-1826
0085. Iggeström, Carl Adam, handlande, kamrerare, 1771-1845, se 429 , L E Yvon & Co
0086. Meincke, Gustaf Erik, vice häradshövding, 1772-1847, (Kristian Ludvig Meincke o Anna Wedeka Nyström)

1814
0087. Blaurock, Charles, handlande, 1767-1818, Laur Tarras, Blaurock & Co
0088. Gallander, Daniel Petter, tygvaktare, 1771-1818
0089. Lundvik, Johan August, handlande, 1781-1811
0090. Norrie, John, godsägare Gullringsbo, 1784-1864, ?192
0091. Planck, Heinrich Michael, handlande, 1775-1845 (Henrik Törner Planck o Magdalena Katarina Deber)
0092. von Aken, Fredrik Ulrik, grosshandlare, brukspatron Högsjö, 1781-1848 (Carl Filip von Aken o Maria Margareta Westerberg)
0093. Berg, Peter Wilhelm, grosshandlare, godsägare Nääs, 1773-1854, (Niklas Berg o Johanna Elisabeth Pripp), Melin & Berg, Lisebergs Sockerbruk
0094. Bergendahl, Gustaf, grosshandlare, 1772-1847, f 433 , Grönvall & Bergendahl, Gust Bergendahl & Co
0095. Falck, Benedikt, handlande, 1760-1834
0096. Hammarberg, Johan Jacob, grosshandlare, 1774-1838, f 467 (Peter Hammarberg o Anna Elisabeth Lauterbach ?150 ?280),g Charlotta Lamberg, A P Oterdahl & Son
0097. Kunst, Johann Heinrich Gottlieb, tobaksfabrikör, TYS 1778-1824 (Johann Joachim Kunst o Maria Dorothea Priess)
0098. Lidbeck, Christopher, grosshandlare, 1774-1825, (Hans G Lidbeck o Anna Br Ahlgren)
0099. Macniven, John, handlande
0100. Wengren, Carl, handlande, 1775-1828 (Sven Olof Wengren 10 o Sofia Kristina Habicht), ?2,
0101. Willert, Martin (Cohn), handlande
0102. Winberg, Eric Samuel, kamrerare, 1768-1857, (Anders Winberg o Kajsa Mörck)
0103. Åkerman, Fredrik Magnus, landskamrerare, 1754-1830, f 158 f 193 (Eric Helmich Åkerman o Lena Greta Hasselberg) g Ingeborg Oterdahl
0104. Ölisch, Johan Carl, stadsmäklare, skeppsklarerare, 1779-1849, (Johan Didrik Ölisch o Cornelia Jönsson), g Anna Rhodin
0105. Hall, Joseph, stadsmäklare, skeppsklarerare, löjtnant, 1754-1820, f 131 f 160 (Robert Hall o Anna Österborg)
0106. Lincke, Friedrich Albrecht, handlande, TYS 1783-1863
0107. Linderberg, Eric, överinspektor, 1754-1836
0108. Minten, Johan, handlande, rådman, äg Marieholm, 1753-1824, b 155 f 296 (Johan Minten o Regina Elisabeth Werkamp) g Sara Maria von Öltken, f Sara Minten, f Johanna Elisabeth Minten
0109. Palm, Carl Magnus, aptotekare, assessor, 1774-1838, (Carl Palm o Sara Sofia Westerberg)
0110. von Siewers, Carl Henric, major, 1796-1866, (Henrik von Siewers o Juliana Sofia Bandelin), ?1,
0111. Stenberg Pehr, landssekreterare, lagman, 1781-1841, f 490 (Johan Gustaf Stenberg o Cajsa Allström)
0112. Ström, Lars Peter, stadsmäklare, 1781-1849, (Hans Henrik Ström o Susanna de Reaux)
0113. Swahn, David, diskontrevisor, 1772-1815, ?14,
0114. Ullgren, Olof, stadsmäklare, skeppsklarerare, 1772-1825
0115. Arfvidson, Jan, järnbrukskommissionär, 1770-1840, b 61 se 362 bs 454 (Petter Arfvidson o Katarina Charlotta Brag)
0116. Brusewitz, Gustaf, grosshandlare, 1778-1828, (Carl Gustaf Brusewitz o Barbara Ulrika Lingberg)
0117. Carlsson, Carl Henric, mäklare, rådman, 1766-1833, (Thomas Carlsson o Maria Bratt), ?4,
0118. Ekman, Gustaf Henrik, 1774-1847, b 127 f 473 (Peter Ekman o Hedvig Boëthius) g Gustava Törngren
0119. Hegardt, Gustaf Henrik, grosshandlare, rådman, 1784-1846, (Josias Hegardt Pettersson o Anna Elisabeth Bratt)
0120. Malm, Sven Peter, grosshandlare, 1779-1825, b 51 b 205 (Jonas Malm 27 o Maria Kullman ?37)
0121. Prytz, Anders Magnus, grosshandlare, 1775-1837, b 137 hb 162 fb 512 fb 525 (Magnus Prytz o Brita Charlotta Leffler) g Margareta Magdalena Brink
0122. Santesson, Berndt Harder, kommerseråd, 1776-1862, (Gustaf Bernhard Santesson o Dorothea Elisabeth Matzen bd 3)
0123. Åberg, Peter A:son, grosshandlare, 1776-1833, (Anders Svensson o Ingrid Persdotter)
0124. Cederfelt, Pehr, överstelöjtnant, postdirektör, 1751-1841, (Christian Cederfelt o Katarina Stare)
0125. Damm, Christian Wilhelm, grosshandlare, 1782-1848, b 300 b 338 (Fredrik Damm (?64) o Elisabeth Lund) g Christina Eleonora Beckman
0126. Dickson, Robert, grosshandlare, SCO 1782-1858, b 147 f 486 f 498 fb 519 f 526 (James Dickson o Christina Murie) g Wilhelmina Charlotta Bratt, ?48,
0127. Ekman, Johan Jacob, med doktor, 1771-1814, b 118 fb 473 (Peter Ekman o Hedvig Boëthius) g Sara Minten(1) d 108 , s Johan Oscar Ekman
0128. Gibson, William, grosshandlare, 1783-1857, f 524 (William Gibson o Isabella Neish) g Anna Katarina Wijk
0129. Gradman, Johan Andersson, kofferdikapten, handlande, äg Gubbero, 1770-1826
0130. Grönberg, Peter, handlande, 1760-1836
0131. Hall, Joseph, handlande, konsul US, 1787-1845, b 160 (Joseph Hall 105 o Anna Elisabeth Westerling)
0132. Janse, Niclas, handlande, 1758-1818
0133. Lamberg, Anders, stadsmäklare, 1778-1855, b 68 (Peter Lamberg 28 o Sara Charlotta Kåhre)
0134. Lang, Conrad Fredrik, konsul RU, 1775-1850, g Sara Minten(2) d 108
0135. Lidstrand, Jonas, handlande, 1762-1848, (Anders Olofsson o Ebba Johansdotter)
0136. Milow, Johan Niclas, groshandlare, 1772-1850
0137. Prytz, Gustaf Rudolf, grosshandlare, 1776-1861, b 121 hb 162 f 512 f 525 (Magnus Prytz o Britta Charlotta Leffler) g Katarina Elisabeth Broms
0138. Scott, David, handlande, 1776-1846, ?11,
0139. Siberg, Anders, handlande, 1768-1846
0140. Silfverhielm, Samuel Magnus, överstelöjtnant, 1760-1829, (Mangus Silfverhielm o Ulrika Eleonora Thomson)
0141. Sorbon, Hans Henrik, överdirektör, 1768-1846, (Jöns Henrik Sorbon o Helena Sofia Gram)
0142. Wahlgren, Bernhard, handlande, 1780-1834
0143. Westenholtz, Fredrig Ludvig, handlande konsul NL, 1787-
0144. Willerding, Chrsitian Friedrich Wilhelm, grosshandlare, konsul PREUSS, TYS 1781-1869, g Karolina Elisabeth Bagge
0145. af Wingård, Carl Fredric, ärkebiskop, 1781-1838, (Johan Wingård o Fredrika af Darelli) g Anna Fredrika Åkerman
0146. Bratt, Carl (Charles) Gustaf, handlande, kammarskrivare, 1778-1851, se 342 (Lars Bratt o Katarina Elisabeth Åman)
0147. Dickson, James, kommerseråd, SCO 1784-1855, b 126 fb 486 fb 498 f 519 f 552 (James Dickson o Christina Murie) g Eleonora Margareta Bagge se 242 o 441 (faster)
0148. Fauche, Bartholomeus Fredrik, generalkonsul ES, 1788-
0149. Pettersson, Hans Edvard, rådman, 1756-1822, (Abraham Pettersson o Ulrika Elisabeth von Hauswolff
0150. Bratt, Carl Gideon Benjaminsson, handlande, 1785-1838, (Benjamin Bratt o Petronella Maria Lauterbach ?96 ?280)
0151. Brunjeansson, Fredrik, överdirektör, 1755-1820, (Hans Brunjeansson o Anna Margareta Schiller)
0152. Grönwall, Johan Grabriel, handlande, 1769-1856,
0153. Haij, Daniel, regementsläkare, 1770-1824, (Sebastian Haij o Eleonora Maria Carlsson)
0154. Koch, Heinrich Christian, vinhandlare, 1768-1832, f 283 f 388, g Laura Carolina Lindberg, ?2,
0155. Minten, Jacob, handlande, 1767-1824, b 108 fb 296 (Johan Minten o Regina Elisabeth Werkamp)
0156. Ternberg, Johan Martin, rådhuskanslist, 1755-1819,
0157. Thomson, Robert, handlande, SCO
0158. Åkerman, Anders Helmich, handlande, 1791-1869, b 193 (Fredrik Magnus Åkerman 103 o Ingeborg Oterdahl)
0159. Gavin, Thomas, handlande, 1784-1854, b 284 (Adam Gavin o Sara Culbert)
0160. Hall, Olof, grosshandlare, 1789-1863, b 131 (Joseph Hall 105 o Anna Elisabeth Westerling)
0161. Jungqvist, Jonas, handlande, 1774-1842, (Jacob Jungqvist o Anna Catharina Landtman)
0162. Prytz, Lars Wilhelm, handlande, äg Överby, 1781-1870, hb 121 hb 137 hfb 512 hfb 525 (Magnus Prytz o Barbara Helena Thuring)
0163. Sernström, Jonas A:son, grosshandlare, 1744-1818, (Anders Gunnarssom Ingegierd Håkansdotter)
0164. Wijk, Olof Per, grosshandlare, kommerseråd, 1786-1856, mb 524 (Erik Wijk o Olivia Romare), ?6,

1815
0165. Adelsköld, Jean Anders, ryttmästare, äg Öijared, 1780-1846, (Johan Christian Adelsköld o Elsa Dorotea Tham ?217)
0166. Nordqvist, Lars Peter, stadskirurg, 1781-1824, (Petter Nordqvist o Christina Pehrsdotter Afzelius)
0167. Ungewitter, Johan Heinrich Christian, handlande, TYS 1786-1827, Ungewitter & Co
0168. Björnberg, Anders Carl, grosshandlare, 1786-1838, (Niklas Björnberg 219 o Anna Maria Jönsson
0169. Hallberg Lars, överfältläkare, assessor, 1768-1823
0170. Virgin, Clas Samuel, överste, 1786-1858, b 274 (Samuel Virgin o Helena Margaretha Dahlin)
0171. Boysen, Johan Fredrik, handlande,
0172. Weltzin, Carl Fredrik, regementsläkare, 1778-1828, (Peter Weltzin o Karolina Rutström), ?2,
0173. Ehrenström Berndt Otto Nils, major, FIN 1776-1845, (Nils Albrekt Ehrenström o Christina Sofia Magdalena Stackelberg)
0174. Gjers, Anders, postdirektör, 1789-1865, b 236 b 264 (Gustaf Gjers o Johanna Elisabeth Maijgren)
0175. Lorent, Abraham Robert, grosshandlare, äg Liseberg, 1770-1833
0176. Sjöstéen, Johan Fredric, överste, 1782-1861
0177. Ferber, John Jacob, handlande, 1788-
0178. Girard, Petter Andreas, handlande, 1774-
0179. Lander, Charles Alexander, handlande, 1783-
0180. Melin, Olof, grosshandlare, 1763-1834, f 333 f 416, svf 229 (Olof Melin o Regina Elisabeth Bäck) g Elisabeth Stockman
0181. Uggla, Leonard Magnus, brukspatron, äg Svaneholms bruk, 1777-1820, sv  229 (Carl Tomas Uggla o Eleonora ?Uggla), g Sofie Waern
0182. Elers, Gustaf Otto, handlande, 1776-1870, (Mattias Johansson Elers o Anna Maria Lund)
0183. Holmer, Jonas, juvelerare, 1773-1819
0184. Murray, Carl Olof, grosshandlare, konsul US, 1785-1847, (Adolf Murray o Hedvig Charlotta Aurivillius)
0185. Peterson, Peter Gustaf, handlande, 1790-1859, (Peter Peterson 186 o Maria Charlotta Hoving)
0186. Peterson, Peter, grosshandlare, kommerseråd, 1750-1827, f 185
0187. Silvander, Johan Fredrik, grosshandlare, 1784-1878, (Fredrik Adolf Silvander o Maria Minten ?155 ?108)
0188. Tarras, John, grosshandlare, generalkonsul i Montevideo, 1795-1845, (Laurent Tarras 44 o Sofia Jacobia Beckman)
0189. Borgman, Johan Niclas, handlande, 1785- , (Magnus Borgman o Cornelia Enander)
0190. Rosenberg, Sven Olof, grosshandlare, 1760-1842, b 64 (Olof Rosenberg o Kristina Magdalena Svanhals)
0191. af Wirsén, Carl Johan, amiral, FIN 1777-1825, (Johan Wirsén o Sofia Helena Avén)
0192. Norrie, Gordon, handelsbokhållare ?90
0193. Åkerman, Philip. grosshandlare, 1793-1860, b 158 (Fredrik Magnus Åkerman 103 o Ingeborg Oterdahl)
0194. Almfelt, Bror Jonas Peter, 1777-1838, (Johan Almfelt o Brita Elisabeth Moberg)

1816
0195. Hansson Hans, sjökapten, 1763-1821, (Sven Hansson o Anna Kullin)
0196. Lüning, Diedrich, handlande,

1817
0197. Ludendorf, Eduard, grosshandlare, TYS 1790-1824, (C O Ludendorf o Rhades)

1818
0198. Lorent, Paul Emil, grosshandlare, TYS 1781-1858
0199. Thomée, Eric Christian, stadsmäklare, 1778-1854, (Jöran Thomæus o Agneta Dorothea Commenius)
0200. Arfvidsson, Johan Fredrik, stadsmäklare, 1787-1861, (Gunnar Arfvidsson o Annika Blidström)

1820
0201. des Fossés, Amédée Chaumette, skriftställare, konsul FR, 1782-1841
0202. Francke, Johan, grosshandlare, 1790-1840, f 553 , g Kristina Bogren
0203. Fundahn, Sven, landskamrerare, tullförvaltare, 1781-1842. (Isak Fundahn o Helena Regina Billberg)
0204. Hjorth, Herman, grosshandlare, 1781-1854, (Nils Herman Hjorth o Sofia Minten ?155 ?108)
0205. Malm, Wilhelm, grosshandlare, 1794-1839, hb 51 hb 120 (Jonas Malm 27 o Katarina Charlotta Grabin)
0206. Sinclair, James Edmund, grosshandlare, konsul NL, SCO 1793-1871, James Sinclair & Son
0207. Wilcken, Joh. Fr., handlande, 1797-
0208. Arnoldson, Johannes, fältsekreterare, 1786-1847, ?9,
0209. Brodie, William, grosshandlare, konsul BR, SCO 1797-1869
0210. Fleming, Gustaf Adolph, överste, generaldjutant, kammarherre, 1781-1848, (Fredrik Fleming o Anna Beata Cronstedt)
0211. Nyström, Lars Fredrik, grosshandlare, 1786-1874, (Nils Nyström o Maria Christina Berholtz)
0212. Wessberg, Fredrik, stadsmäklare, skeppsklarerare, 1789-1853, (Ludvig Wessberg o Johanna fredrika Bundy)
0213. von Gegerfelt, Carl Christian, major, 1774-1844, (Georg Samuel von Gegerfelt o Anna Eleonora Kamp) g Carolina Fredrika Clancy
0214. Ingelman, Gustaf, ekonomidirektör, rådman, 1774-1854, f 430,
0215. Thorburn,James, grosshandlandrare, SCO
0216. Högfeldt, Isak NIls, rådman, 1786-1829,

1821
0217. Lagerberg, Carl Johan (Jonas), major, äg Brunntorp o Stora Håven,1781-1857, (Sven Otto Lagerberg o Johanna Tham ?165) g Johanna Maria Wilhelmina von Schantz
0218. Lundberg, Johan Magnus, grosshandlare, 1785-1837
0219. Björnberg, Niklas, grosshandlare, kommerseråd, 1758-1829, (Anders Björnberg o Anna Margaretha Hultman)
0220. Holmgren, Olof Hjalmar, landskamrerare, 1792-1854, b 259 (Olof Holmgren o Ulrika Christina Berg)
0221. Krook, Gustaf Önnert, kommendant, 1782-1856, (Jonas Krook o hh)
0222. Arndt, Henrik Martin, handlande, 1788-
0223. Funch, Hans Gideon Leopold, kronobefallningsman, kronofogde, assessor, 1791-
0224. Magnus, Lazarus Elias, grosshandlare, TYS 1770-1851 f 414 f 410 (Elias Magnus o Malke Hirsch)
0225. Wendt, Johan Peter, regementsläkare, 1788-1835, b 336 (Johan Wendt o Anna Margaretha Enqvist), g Christina Chatarina Holmgren
0226. Magnusson, Aron, handlande, 1774-1850
0227. von Proschwitz, Johan Fredrik, handlande, 1784- , (Johan Fredrik von Proschwitz o Margareta Sofia Liliebjörn)
0228. Vallentin, Valk Isaac, handlande, 1789-1841

1822
0229. Waern, Carl Fredrik, grosshandlare, äg Bäckefors o Baldersnäs, 1787-1858, sv 181 sv 416 f 485 f 543 (Mattias Waern # o Maria Uggla ), g Gustava Elisabeth Melin d 180 sy 416
0230. Henschen, Erasmus Garbiel, överstelöjtnant, 1756-1825, (Salomon Henschen o Anna Christina Trädgårdh)
0231. Svalander, Carl Edvard, handlande, rådman, 1778-1850
0232. Leffler, Anders, stadsmäklare, skeppsklarerare, 1773-1855, f 448 (Johan Håkan Leffler o Elisabeth Kullman ?37 ) g Maria Lovisa Brink
0233. Meurling, Olof, grosshandlare, 1786-1827
0234. von Aken, Per Gustaf, grosshandlare, konsul NL, 1786-1857, (Frantz Joachim von Aken o Sofia Elisabeth Kuhlman)
0235. Barck, Carl Gustaf, major, 1786-1869
0236. Gjers, Lorentz, major, äg Underås o Överås o Ribersdal, 1792-1859, b 174 b 264 (Gustaf Gjers o Johanna Elisabeth Maijgren)
0237. Harrison, Joseph, handlande, vicekonsul GB konsul HANN, 1778- , (Mauritz James Harrison o Margaretha Fitzmaurice)
0238. Hebden, Georg, grosshandlare, ENG 1777--1841
0239. van Reis, Aron, handlande, 1773-1848
0240. de Serve, Roche Hyacinthe Louis Pierre Fournier, generalkonsul FR, FRA 1779-1846
0241. Wise, J R, generalkonsul GB, 1794-
0242. Clancey, Thomas, överstelöjtnant, 1789-1859, b 441 , (Thomas Morgan Clancey o Christina Johanna Bagge )
0243. Pineus, Isak, handlande, 1781-1837
0244. Renström, Sven, grosshandlare, 1793-1869, (Anders Renström o Lisa Rudberg) Sven Renström & Co
0245. Broddelius, Anders,  grosshandlare, 1791-1844, f 568 (Jonas Broddelius o Margareta Charlotta Lidholm ?248) g Charlotta Wilhelmina Kjellberg
0246. Evers, Asmund Heinrich, grosshandlare, godsägare, TYS 1793-1877, b 419 f 504 (Joachim Heinrich Evers o Catharina Margaretha Siemssen)
0247. Fehman, Pehr Fredrik, överinspektor, 1790-1824, (Erik Fehman o Lucia Witthoff)
0248. Kjellberg, Jonas Anders, grosshandlare, godsägare Storebergs Säteri, 1788-1877, b 384 f 535 f 536 (Sven Roland Kjellberg o Kristina Lovisa Lidholm ?245) g Amalia Tranchell bd 23
0249. Engström, Elias, landssekreterare, 1792-1834
0250. Jedeur, Johan Niclas, överfältläkare, 1789-1860, (Thomas Jedeur o Justina Hellenius), ?1,
0251. Ritterberg, Anders Fredrik, grosshandlare, rådman, 1752-1824, (Bengt Fredrik Ritterberg o Anna Sibylla Luther), ?2,
0252. Stangenett, Johan Adam, handlande, 1768-1833, (Jakob Benjamin Stangenett o Catharina Maria Dahlman)
0253. Agrell, Olof, kommerseråd, skriftställare, 1755-1832, (Johan Agrell o Metta Maria Wrangel)
0254. Ekman, Patrik, justitieborgmästare, 1791-1880, b 356 (Carl Magnus Ekman o Ulrika Eleonora Kloth)
0255. von Holten, Anton Jacob, grosshandlare, 1795-1873, (Johan Jacob von Holten o Anna Margareta Sjögård)
0256. Stenfelt, Mårten Gustaf, kapten,FIN 1780-1829, (Carl Rikard Stenfelt o Sara Gustaviana Adlerbrant)

1823
0257. Lack, Anton, handlande, 1780-1840, (Petter Persson Lack o Gunilla Utberg)
0258. Holm, Carl August, handlande, konsul PT, 1770-1828
0259. Holmgren, Christian Fredrik, rådman, 1790-1861, b 220 (Olof Holmgren o Ulrika Christina Berg)
0260. von Döbeln, Sven Adolph,handelsbokhållare, 1785-1846, mb 329 (Adolf Fredrik von Döbeln o Metta Reenstierna, ?3,
0261. Hulthin, Anders Petter, handlande, 1792-1845
0262. Korn, Carl Magnus, handlande, 1771-1832

1824
0263. Ejserman, Jacob Samuel, häradshövding, 1787-1866, Peter Johan Ejserman o Margareta Elisabeth Lydén)
0264. Gjers, Gustaf Adlof, postdirektör, 1767-1876, b 174 b 236 (Gustaf Gjers o Johann Elisabeth Maijgren)
0265. af Sandeberg, Otto David, kapten, 1794-1834, (John David af Sandeberg o Anna Sofia af Winklerfelt)
0266. Fröding, Anders, grosshandlare, 1802-1860, b 359 (Anders Petter Fröding o Johanna Elisabeth Minten)
0267. Heegh, Anders, stadsmäklare, 1795-1844, (Niklas Heegh o Maria Swalin)
0268. Levisson, Martin, grosshandlare, 1793-1867
0269. Oterdahl, Anders, grosshandlare, 1803-1876, (Niclas Oterdahl 69 o Charlotta Åkerman)
0270. Lamberg, Gustaf, grosshandlare, 1800-1866, (Johan Lamberg 68 o Maria Juliana Kåhre)
0271. Bratt, C L
0272. Heijl, Petter Carl, överste, 1781-1861, (Carl Heijl o Maria Bengtsdotter)
0273. Schley, Ludolph Gottfried, 1798-
0274. Virgin, Johan Fredric, kapten, 1788-1863, b 170 (Samuel Virgin o Helena Margareta Dahlin)
0275. Roempke, Fredrik Magnus, handelsbokhållare, 1790-1840, (Johan Fredrik Roempke o Anna Cajsa Burman)
0276. Hjertstedt, Sven Erik, handlande, 1791-1843
0277. Koch, Simzon, grosshanldlare, 1795-1843, (Simzon Koch o Catharina Cecilia Hegardt)
0278. Prytz, Magnus, redaktör, 1802-1874, fb 137 b 400 (Anders Magnus Prytz 121 o Margareta Magdalena Brink), grundare av Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning
0279. Grefsen, Christian, generalkonsul DK, NOR 1769->1840, (Peder Olsen Grefsen o hh)
0280. Greig William, handlande, bryggeriidkare, 1788-1874, (Henry Greig 14 o Johanna Charlotta Lauterbach ?96 ?150)
0281. Lindquist, Lars Börje, grosshandlare, 1794-1862
0282. Falck, Johan Anders, grosshandlare, 1792-1852
0283. Koch, Carl Rudolf, grosshandlare,1802-1876, b 388 (Hans Christian Koch 154 o Laura Carolina Lindberg) H C Koch & Co
0284. Gavin, James, handlande, äg Nedre Tjöstelseröd, 1783-1828, b 159 (Adam Gavin o Sara Culbert)
0285. Engelblom, Carl Johan, landssekreterare, rådman, 1795-1859, (Johan Engelblom o Sofia Brehmer)
0286. Flintberg, Gustaf Jacob, överinspektor, 1790-1833, Tullverket
0287. Geijer, Johan Eberhard, grosshandlare, 1799-1853, (Per Gustaf Geijer o Sofia Beata Schutz)
0288. Gullbrandsson, Sven, grosshandlare, 1797-1827
0289. May, Georg Cooke, grosshandlare, f 415 , 1790- , Lancefield & May
0290. Treffenberg, Curry Gabriel, registrator, 1791-1875, b 372 b 373 (Anders Leonard Treffenberg 38 o Emerentia Clementina Ström (d Gabriel Ström o Lona Clementina Maule)) Riksens ständers lånekontor
0291. Danielsson, Anders, diskontdirektör, riksdagsman, 1784-1839, (Daniel Persson o Ulrika Gunnarsdotter)
0292. Brunow, Georg (Göran) Fredrik, överste, överinspektor, FIN 1778-1847, (Georg Brunow o Anna Charlotta De Geer af Tervik)
0293. Peters, Magnus Daniel, handelsbokhållare, 1793-<1850, (Heinrich Gottlieb Peters 66 o Charlotta Ahlrot)
0294. Kobb, Martin Samuel, handlande, 1786-1862, f 527 , g Amalia Sofia Kihlman
0295. Tranchell, Olof Peter, grosshandlare, 1797-1894, bs 23 (Sven Tranchell o Anna Margareta Hasselroth), Chr Lidbecks Enka & Co

1826
0296. Minten, Johan Volrath, handelsbokhållare, 1789-1851, bs 155 (Johan Minten 108 o Sara Maria von Öltken)
0297. Nordquist, Sven L:son, rådman, 1773-1834, O Börsbyggnadskommittén
0298. Warburg, Michael Simon, grosshandlare, konsul, 1802-1868, b 420 (Simon Elias Warburg o Zipora Henriques)
0299. Wåhlstedt, Jonas, handlande, 1784-1855,
0300. Damm, Johan August, fabrikör, 1793-1851, b 125 b 338 (Fredrik Damm o Elisabeth Lund) Segelduksfabrikör
0301. Lannes, Ferdinand, språklärare, GHI
0302. Mattsson, Hans Jacob, grosshandlare, 1797-1881, f   547 , g Anna Margaretha Pettersson, Mattsson & Braune, Sjöbergs Snus- & Tobaksfabrik
0303. von Mühlenfels, L
0304. Regensdorff, Herman, handelsbokhållare
0305. Bressander, Sven Anders, handlande, f 398, 1769-1842, g Sara Katarina Wimnell,  Setterborg & Bressander
0306. Lindquist, Anders, registrator, 1781-1860, Riksens Ständers Lånekontor
0307. Smedberg, Johan Georg, grosshandlare
0308. Billman, Carl Emanuel, handelsbokhållare, 1790-1832, (Johan Gabriel Billman o Christina Elisabeth Folker)
0309. Hafström, Paul, handlande, 1791-1828, Vinhandlare
0310. Levgren, Anders Georg, grosshandlare, 1788-1857, (Lars Levgren o Margareta Christina Embring), Lars Levgren & Son, o Handelssociteten
0311. Hjärne, Carl Jacob, överste, bankdirektör, 1767-1847, f 469 (Carl Hjärne o Hedvig Katarina Clason), g Ulrika Sofia Ehrenhielm, Flottornas Generlstab, Riksbankens Lånekontor i Gbg   se Hjärne

1827
0312. Braune, Gerhard Emanuel, handlande, 1793-1838, f 551 (Josua Emanuel Braune o hh), g Sofia Charlotta Engelau, Mattsson & Braune
0313. Thorén, Sven Daniel, major, 1790-1846, (Per Thorén o Helena Poppelman), Göta art. reg.
0314. Wetterling, Johan Fredrik, kapten, 1799-1832, b 387 (Jacob Daniel Wetterling o Sofia Regina Bratt), Göta art. reg.
0315. Carlsson, Andreas (Anders), handlande, 1786-1863, (Kristian Carlsson o Anna Ryberg)
0316. Jacobsson, Morris, handlande, 1800-1870, L E Magnus & Co, D Carneigie & Co, O Fabriksfullmäktige 
0317. Norling, Immanuel, grosshandlare, 1784-1831
0318. Örngren, John, handlande, 1796-1845
0319. Bergman, Lars, grosshandlare, 1789-1867, (Carl G Bergman o Anna Gustava Lake), g Sophia Chron , A Braclay & Co
0320. Lidell, Henry Thomas, konsul GB (1827-1846),
0321. Keiller, Alexander, fabriksidkare, SCO 1804-1874, (James Keiller o Catherine Cabel), Jonsereds Fabriker, Alex. Keiller & Co, GBGs Mek Verkstad (Götaverken), Kavelstorps Gruvor, Schisshytte o Rämens Bruk
0322. Åhman, Johannes, grosshandlare, 1781-1834, (Magnus Åhman o Sara Britta Hoffman), Alex. Barclay & Co
0323. Lancefield, James, handlande, 1803-1855
0324. Fålling, Johan Nicolaus, handlande, 1784-1831, (Johan Fålling o Sofia M Svensson)
0325. Morgan, Morgan, pastor, 1797- , Engelska församlingen 1822-1836
0326. Reimers, Anders Wilhelm, grosshandlare, 1803-1838, (Alexander Reimers o Johanna Elis), Tobaksfabrikör
0327. Sahlstéen, Carl Olof, stadsmäklare, kamrer, 1786-1864, (Johan Sahlstéen 11 o Margareta Katarina Kock), Göteborgs Sparbkank
0328. Baerenroth, Johan Fredrik, organist, 1777-1835, ?33, Christine o Domkyrko församling
0329. Segerdahl, Gustaf Adolf, löjtnant, 1798-1842, ss 260 (Carl Fredrik Segerdahl o Metta Fredrika von Döbeln), Bohusläns reg
0330. Lichtenberg, Ludvig, litteratör, grosshandlare, 1784-1872

1828
0331. Bagger, Johan Adlof, rådman, 1797-1847, (Carl Henrik Bagger o Anna Christina Wetterström)
0332. Hichens, Benjamin Carbis, grosshandlare, ENG 1796-1865, Hichens Seaton & Hichens
0333. Melin, Gustaf Edvard, handlande, rådman, 1806-1881, b 416 (Olof Melin 180 o Elisabeth Stockman)
0334. Vareinus, Sven Adolf, rektor, 1800-1853, (Anders Varenius o Sara Catharina Linderoth), Varberg
0335. Smedberg, Axel Adolf, växelkontrollör, 1784-1870
0336. Wendt, Johan, stadsmäklare, 1797-1836, b 225 (Johan Wendt o Anna Margareta Enqvist)
0337. Bredberg, Johan Jacob, kapten, 1788-1834, Göta Art reg
0338. Damm, Claes Henrik, grosshandlare, 1791-1850, b 125 b 300(Fredrik Damm o Elisabeth Lund), Viner
0339. Jensen, Carl Edvard Fredrik, handelsbokhållare, 1797-1861
0340. Philip, Nicolas Andreas, grossandlare, Philip & Co
0341. Rehnberg, Sven Joachim, stadsmäklare, 1796-1864, (Joachim Rehnberg o Anna margaretha Griberg), Göteborgs Privatbank
0342. Bratt, Charles Gustaf, handlande, se 146
0343. Claesson, Isaac, handlande, rentier, äg Kärralund, 1797-1842, (Lars Claesson o Helena Elisabeth Gral)
0344. Lindström, Anders Bernhard, handlande, 1774-1834, (Bengt Andersson o Ingeborg Arvidsdotter), Spargren & Lindström
0345. Rundberg, Adolf, handelsbokhållare, 1795-1859, b 436 , (Carl Rundberg o Elisabeth Mårtensson), ?2,

1829
0346. Beckman, Gregorius, handelsbokhållare, konsul FR, 1775-1835, b 365 (Hans Jacob Beckman o Kristina Eleonora Åhman)
0347. Bildt, Knut, överstelöjtnant, 1795-1860, (Didrik Bildt o Margaretha Elisabeth Pettersson), Gotland, Göta Art reg
0348. Hedman, Carl Wilhelm, handlande, 1798-1864, (Carl Hedman o Elisabeth Arfvidsson)
0349. Mörcke, Gustaf Adolf, grosshandlare, 1794-1852, (Carl Mörcke o Wilhelmina Kraft), G A Mörcke
0350. Tengberg, Niclas, handlande, rådman, 1799-1874,
0351. Airth, Wilhelm, grosshandlare, 1802-1876, b 516 (David Airth o Wilhelmina Charlotta Bratt)
0352. Orrberg Abraham, auditör, 1786-1852, (Johan Petter Orrberg o Eva Maria Sundius)
0353. Billquist, Gustaf Johansson, handlande, rådman, 1779-1848,

1830
0354. Gyldenstolpe, Ulrik Wilhelm, överstelöjtnant, kammarherre, 1808-1863, (Carl Edvard Gyldenstolpe o Wilhelmina De Geer af Leufsta), Göta Art reg mm
0355. Rhöss, Heinrich Cornelius, handlande, fabriksidkare, TYS 1798-1856, b 401 (Johan Gottlob Rhöss o Anna Maria von Axen), Heinr Rhöss & Co, Lampe & Co Tobaksfabrik
0356. Ekman, Carl Olof, rektor, kontraktsprost, 1783-1851, b 254 (Carl Magnus Ekman o Ulrika Eleonora Kloth), Göteborgs Gymnasium, Vikornas södra
0357. Krusell, Gustaf, fänrik, vinhandlande, 1809-1840, (Carl Johan Krusell o Sofia Jacobina Hoving)
0358. Westring, Per Christoffer, överläkare, livemdikus, 1789-1844, (Johan Peter Westring o Gertrud Margareta Braad), Serafimerl, Sahlgrenska
0359. Fröding, Gustaf Mauritz, kapten, 1804-1853, b 266 (Anders Petter Fröding o Johanna Elisabeth Minten), Göta Art reg
0360. Johansson, Anders Christian, snusfabrikör, 1805-1836, (Andreas Johansson o Christina Olsdotter), Snusfabrik
0361. Lyon, Hawks, grosshandlare, konsul PT, 1795-1866,(John Lyon o Mary Smith ?5)
0362. Arfvidson, Jan, se 115
0363. Bredberg, Peter, major, postmästare, 1795-1853, (Axel Fredrik Bredberg o Anna Margaretha Malmstedt), Göta Art reg, Hjo
0364. Clementson, Anders Gottfrid, grosshandlare, 1791-1849, b 370 (Hans Clementson o Anna Kristina Hedberg), Sv Gullbranson & Co

1831
0365. Beckman, Christian, brukspatron, 1779-1837, b 346 (Hans Jakob Beckman o Kristina Eleonora Åhman)
0366. Brodie, James, grosshandlare, SCO 1804-1867
0367. Brusewitz, Elis Fredrik, grosshandlare, 1802-1867, b 457 b 458 (Erik Elias Brusewitz o Elisabeth Katarina Lamberg), Anna Cecilia Hegardt, J G Grönwall & Co, Rhöss & Brusewitz, Göteborgs Enskilda Bank
0368. Ewert, Christian Fredrik, första stadsläkare, 1804-1881, b 421 b 428 (Christian Heinrich Ewert o Christina Elisabeth Malm), Sahlgrenska
0369. Lilliehöök, Bengt, kapten, 1803-1850, (Carl Johan Lilliehöök o Ulrika Charlotta Ribbing), Göta Art reg o Karlberg
0370. Clementson, Isaac, grosshandlare, 1802-1885,b 364 (Hans Clementson o Anna Kristina Hedberg)
0371. Krafft, Gustaf Fredrik, grosshandlare, konsul PT, konsul IT, TJE 1806-1902, Gust Krafft, styr Nya Theater AB
0372. Treffenberg, Carl Leonard, kapten, grosshandlare, 1793-1870, b 290 (Anders Leonard Treffenberg 38 o Emerentia Clementina Ström), äv S:t Barthelemy
0373. Treffenberg, Adolf Otto, överste, 1794-1880, b 290 b 372 (Anders Leonard Treffenberg 38 o Emerentia Clementina Ström), Göta Art reg
0374. Barkow, Ernst Wilhelm, grosshandlare, konsul PREUS, 1801-1860, (Pastor Barkow o Christina Amalia Kriebel), Ungewitter & Co
0375. Franck, Anders Georg, livmedikus, 1793-1865, (Georg Gottfried Franck o Sara Schough) äv kommitt Trädgårsföreningen
0376. Grén af Rossö, Johan Olof, grosshandlare, rådman, 1807-1884, b 405 (Garbiel Grén o Katarina Sofia Ström), J A Kjellberg o Co, J O Grén
0377. Stridsberg, Johan Otto, handlande, 1795-1863, Blidberg & Stridsberg
0378. Arvidsson, Christian, grosshandlare, 1800-1877, (Arvid Karlsson o Börta Larsdotter), Chr Arvidsson & Co
0379. Berndes, Olof Ludvig, tullfiskal, 1802-<1846
0380. Boman, Carl Johan, handlande, 1769-1845
0381. Lindberg, Charles Gustaf, grosshandlare, 1798-1878, Charles G Lindberg & Son
0382. Stahre, Ephraim, församlingsföreståndare, 1761-1841, Evangeliska Brödraförsamlingen
0383. Troilius, Fredrik Uno, grosshandlare, 1799-1884, (Christopher Troilius o Inga Lisa Schale)

1832
0384. Kjellberg, Carl Fredrik, grosshandlare, 1789-1850, b 248 fb 535 fb 536 (Sven Roland Kjellberg o Kristina Lovisa Lidholm), g Charlotte Sophie Krook,  J A & C F Kjellberg & Co, Kjellberg & Co, Segelduksfabrik
0385. Sjöberg, Olof Fredrik, handelsbokhållare, 1792-1850, (Karl Fredrik Sjöberg o Kristina Ölander)
0386. Thulin, Bernhard, handlande, 1793-1864, b 538 (Andr Thulin o  Brita Christina Tauson)
0387. Wetterling, Adolf Wilhelm, grosshandlare, 1807-1871, b 314 (Jakob Daniel Wetterling o Sofia Regina Bratt)
0388. Koch, Edvard Wilhelm, grosshandlare, 1805-1871, b 283 (Heinrich Christian Koch 154 o Laura Carolina Lindberg), H C Koch & Co
0389. Norström, Johan bruksidkare, 1802-1869, (Bengt Norström o Maria Cajsa Åberg), Edsvalla Bruk
0390. Olsson, Johan Lorentz, kronouppbördskassör, 1799-1869, (Anders Olsson o Helena Sofia Steuer)
0391. Browning, Raphael Angelo, vinhandlare, grosshandlare, 1897-1840
0392. Engström, Charles Fredrik, konsul GB, ENG 1797-1840
0393. Philip, Mauritz Emanuel, grosshandlare, 1798-1882
0394. Poleman, Eduard, handlande, arrendator Gullbergsbro, TYS 1803-1878,
0395. Palmstedt, Carl, professor, 1785-1870, (Erik Palmstedt o Hedvig Gustava Rohsamnsson), CTH, Init Göteborgs Slöjdförening
0396. Haeger, Axel Ehrenfried, grosshandlare, 1790-1845
0397. Lagerborg, Samuel Wilhelm, major, 1798-1852, (Wilhelm Lagerborg o Elisabeth Rechardi), Göta Art reg
0398. Bressander, Jan Carl, handlande, 1802-1858, (Sven Anders Bressander 305 o Sara Katarina Wimnell), Weinberg & Co
0399. Celsing, Johan, vinhandlare, 1775-1841
0400. Prytz, Claes, magistratssekreterare, 1807-1965, b 278 (Anders Magnus Prytz 121 o Margaretha Magdalena Brink)
0401. Röhss, Wilhelm August Fredrik, grosshandlare, konsul HAMB, skeppsredare, TYS 1796-1858, b 355 (Johan Gottlob Rhöss o Anna Maria von Axen), Grönwall & Rhöss, Rhöss & Brusewitz, J G Grönwall & Co, Wilh Rhöss & Co

1833
0402. Lindgren, Aron Emanuel, handlande, 1804-1834, (Magnus Lindgren Katarina Setterberg)
0403. Melin, Gustaf, skeppsredare, 1806-1878, (Gustaf Melin o Magdalena Katarina Holm)
0404. Åkeréen, Olof, kapten, arrendator Kyleberg i Svanhals, 1769-1850, (Per Olsson o Ingrid Larsdotter), Göta Art reg
0405. Grén af Rossö, Arvid Henrik, apotekare, äg Änggården Örgr, 1806-1887, b 376 (Garbiel Grén o Katarina Sofia Ström), Apoteket Enhörningen
0406. Schlytter, Thomas, kontorsbetjänt, 1792-<1850
0407. Barclay, John Campbell, grosshandlare, 1810-1862, bs 71 b 479 (James Barclay o Jacobina (E) Campbell), g Martina Lamberg f 1812,   A Barclay & Co, D Carnegie & Co - kontrollera släkt
0408. Brelin, Johan Mortimer, grosshandlare, 1808-1841, (Carl Brelin o Anna Stina Jäderholm), Tobaksfabrik
0409. von Gegerfelt, Georg Fredric, överstelöjtnant, 1778-1855, (Carl Adolf von Gegerfelt o Brita Maria Kamp) Göta Art reg

1834
0410. Magnus, Moritz L, grosshandlare, 1803-1841, b 414 (Lazarus Elias Magnus 224 o Göthilda Henriques) Moritz L Magnus o J Hartvig
0411. Bahrman, Jacob Christian, handlande, 1769-1857, (Daniel Bahrman o Cecilia Printzler)
0412. Ewert, Per Wilhelm, kapten, 1806-1856, (Christian Heinrich Ewert o Christina Elisabeth Malm), Göta Art reg
0413. Fraenckel, August Ludvig, med doktor, tandläkare,1803-1848, Göta Art reg
0414. Magnus, Eduard, grosshandlare, 1800-1879, b 410 (Lazarus Elias Magnus 224 o Göthilda Henriques), L E Magnus & Co, D Carnegie & Co
0415. May, Robert, handelsbetjänt, -<1838, (George Cooke May 289 o hh Harriet)
0416. Melin, Adolph Wilhelm, grosshandlare, äg Olivedal, 1808-1897, b 433 sv 229 (Olof Melin 180 o Elisabeth Stockman), C F Waern & Co
0417. Melin, Johan Richard (Janne), grosshandlare, 1809-1864, (Paul Richard Melin o Sofie Henrietta Urbina Hellsten), g Mathilda Christina Melin, Paul Melin & Son
0418. Wahrolin, Gustaf Samuel, hovkamrerare, 1800-1870,
0419. Evers, Johan Friedrich, handlande, godsägare, TYS 1801-1874, b 246 fb 504 ,(Joachim Heinrich Evers o Catharina Margareta Siemssen), Vinhandel
0420. Warburg, Samuel, riksgäldsfullmäktig, 1800-1881, b 298 (Simon Elias Warburg o Zipora Henriques), Agenturfirma
0421. Ewert, Christoffer August, handelsbokhållare, 1810-1838, b 368 b 428 (Christian Heinric Ewert o Christina Elisabeth Malm)
0422. Norén, Olof, grosshandlare, 1798-1853, (Olof Norén o Greta Carlberg)

1835
0423. Henriques, Aron Moses, handlande, 1781-1839, Sockerbruket Liseberg
0424. Reimers, Thomas Carl, handlande, konsul SICILIEN, TYS 1804-1878, (Jacobus Reimers o Johanna Margaretha Hagius) C Reimers & Co
0425. Wessberg, Jonas Wilhelm, handlande, 1795-1872, Lindqvist, Wessberg & Co
0426. Ferlin, Gustaf Emanuel, bankokommissarie, 1807-1880
0427. Lundgren, Anders Magnus, överstelöjtnant, 1806-1891, b 443 , (Anders Magnus Lundgren o Maria Fredrika Tobis), Artilleriläroverket Marieberg, Göta Art reg
0428. Ewert, Carl Henrik, rådman, borgmästare, 1802-1882, b 368 b 421 (Christian Heinrich Ewert o Christina Elisabeth Malm)
0429. Iggeström, Carl Adolf, handlande, kamrerare, se 85
0430. Ingelman, Magnus Gabriel, vice häradshövding, rådman, 1799-1868, (Gustaf Ingelman 214 o Britta Persdotter)
0431. Paulin, Carl Gustaf, kommendörkapten, FIN 1783-1846, Flottans eskader i Gbg, Chef Västra Tulldistriktet,
0432. Scheel, Henrik, generalkonsul DK, 1802-
0433. Bergendahl, Gustaf, grosshandlare, 1807-1837, (Gustaf Bergendahl 94 o Sofia Virgina Brinck), Gust Bergendahl & Co
0434. Berger, Carl Wilhelm, tullförvaltare, 1801-1882
0435. Kruse, Carl Johan Leonard, grosshandlare, 1813-1881, (Jonas Petter Kruse o U S Tune), Lilla Edets Bruk, Gust Bergendahl & Co
0436. Rundberg, Anders, handlande, 1791-1856, b 345 , (Carl Rundberg o Elisabeth Mårtensson)
0437. Schönbeck, Carl Gustaf, förste stadsläkare, professor, (Johan Casper Schönbeck o Ingrid Christina Böös), ?1, Förste Stadsläkare Gbg
0438. Signeul, Carl Elof, tullkontrollör, 1804-1871, (Andreas Signeul o Sidonia Charlotta Faust)
0439. Swalin, John Fredrik, grosshandlare, 1810-1866, (Johan Swalin o Britta Christina Sandahl), Lundström & Swalin
0440. Bley, Ernst Wilhelm, stadsmäklare, TYS 1795-1864, ?10, Ernst W Bley & Co
0441. Clancey, Erland Petter, stämpelmästare, 1796-1879, b 242 , (Thomas Morgan Clancey o Christina Johanna Bagge se 242 o 147 )
0442. Hartvig Jacob, handlande, 1803-1845, Moritz L Magnus & Hartvig
0443. Lundgren, Gabriel, Handlande, 1807-1888, b 427 (Anders Magnus Lundgren o Maria Fredrik Tobis)
0444. Stille, Sven Jonas, bataljonsläkare, 1805-1839, (Claes Stille o Jeanna Elisa Coldewijk), Skånska Husarreg, Göta Art reg
0445. Wendler, Anthony Jacob, grosshandlare, konsul BE, 1783-1867

1836
0446. Andersson, Johan Elis, handlande, 1808-1846, (Ph Andersson o Karolina Elisabeth Holm), C A Holm & Co
0447. Bennet, Gustaf, friherre, vice häradshövding, 1801-1844, (Gustaf Ulrik Bennet o o Sars Cecilia Gustafsson Säfvendal)
0448. Leffler, Johan Albrecht, skeppsklarerare, 1801-1870, (Anders Leffler 232 o Maria Lovisa Brink), J A & Aug Leffler
0449. Lindström, Eric Gustaf, handlande, 1792-1865, (Benjamin Lindström O Elisabet Maria Helling), Fiedler, Lindström & Co, Lindström & Brattberg
0450. Lundström, Carl David, grosshandlare, äg Underås, 1809-1879, (Niclas (Nils) Lundström-Larsson o Maria Sofia Levgren), g Anna Amalia Charlotta Bergman) , J E GGeijer, A Barclay & Co, Lundström & Swalin, C D Lundström & Co, Rosenlunds Spinneri, gr Rosenlunds Fabriker
0451. Hasselblad, Carl Henrik, handlande, arr Anneberg, 1805-1856, (Arvid Hasselblad o Christina Engel Geijer), C A Holm & Co, Hasselblad & Åvall
0452. Lindgren, Adolf Fredrik, handlande, rådman, 1788-1860, Skog & Lindgren
0453. Zaar, Ludvig Gustaf, regementsläkare, 1792-1853, (Johan Gottfrid Zaar O Katarina Elisabeth Paulij)
0454. Arfvidsson, Samuel J:r, grosshandlare, äg Åkerby, 1813-1863, fb 115 (Samuel Arfvidsson 61 o Maria Swalin), Sam Arfvidsson
0455. Lindgren, Hans Peter, inspektor, 1783-1855, Järnvägen
0456. Öhbom, Christoffer, kronofogde, 1798-1858

1837
0457. Brusewitz, Adolf, stadsnotarie, 1808-1870, b 367 b 458 (Erik Elias Brusewitz o Elisabeth Katarina Lamberg)
0458. Brusewitz, Johan, stadskassör, 1803-1884, b 367 b 457 (Erik Elias Brusewitz o Elisabeth Katarina Lamberg), o Städernas Allmänna Brandstodsbolag
0459. af Petersens, Lars Gustaf, överstelöjtnant, 1805-1896, (Herman af Petersens o Maria Elisabeth Gother), Göta Art reg
0460. Svensson, Olof, Major, 1799-1848, (Sven Olofsson O Britta Carlsdotter), Göra Art reg, Marieberg
0461. Bergsten, Johan, hovsekreterare, organist, 1799-1852, Gustavi Domkyrka
0462. de la Gardie, Magnus Garbriel, löjtnant, 1809-1851, (Axel Gabriel de la Gardie O Christina Gustava Ramel), Göta Art reg, Ordonnansofficer hos Konungen
0463. Dahlgren, Bengt Erland, grosshandlare, 1809-1876, (Barthold Dahlgren o Anna Karolina Svensson)
0464. Flygare, Carl, löjtnant, äg Karstorp, 1808-1854, (Johan Magnus Flygare o Katarina Dorothea Hoppenstedt), Göta Art reg
0465. Winberg, Niclas Napoleon, kamrerare, 1811-1869, Riksbankens Lånekontor
0466. Hamfeldt, Georg, grosshandlare, 1794-1872
0467. Hammarberg, Peter grosshandlare, 1814-1888, (Johan Jacob Hammarberg 96 o Charlotta Lamberg), Sw Renström & Co, o Riksdagens Andra Kammare
0468. Hickens, Gustaf Adolf, grosshandlare, ENG 1812-1891, Hickens, Seaton & Hickens
0469. Hjärne, Gustaf Adolf, major, 1799-1879, (Carl Jacob Hjärne 311 o Ulrika Sofia Ehrenhielm), g Ulrika Charlotta Nordenfalk , Göta Art reg
0470. Seaton, Georg, grosshandlare, ENG 1812-1867, (John Fox Seaton o hh), Engelska Marinen, Hickens ,Seaton & Hickens, Sågverk i Lilla Edet
0471. Berg, Carl Niclas, överste, kommendant Göteborg, 1808-1877, (Carl Christian Berg o Anna Charlotta Lindberg), Göta Art reg, o kommit Excersishuset
0472. Kjellberg, Victor Abraham, grosshandlare, 1814-1875, b 480 (Aron Kjellberg 73 o Katarina Sofia Ström), ?2, Colliander & Kjellberg
0473. Ekman, Johan Jakob, grosshandlare, riksdagsman, 1815-1908, bs 127 (Gustaf Henrik Ekman 118 o Gustava Törngren), Ekman & Co, o Bergslagen Järnvägs, Göteborg-Halland Järnveägs, Göteborg-Borås Järnvägs, o Göteborgs Hamn o Älv
0474. Krook, Johan Anders, vice häradshövding, 1790-1867

1839
0475. Josephson, Abraham, handlande, 1796-1869, Emanuel Magnus & Co
0476. Pripp, Johan Albrecht, fabriksdikare, 1795-1865, (Peter Jacob Pripp o Maria Magdalena Svensson), grundare Prippska bryggeriet
0477. Sinclair, Malcolm, 1776-1854
0478. Wahlgren, Reinhold Mauritz, kapten, 1807-1856, (Jonas Wahlgren o Elsa M Varenius), Göta Art reg
0479. Barclay, Alexander Campbell, grosshandlare, SCO 1817-1885, bs 71 b 407 (James Barclay o Jakobina E Campbell), A Barclay O Co, o D Carnegie & Co
0480. Kjellberg, Aron Samuel, stadsmäklare, 1816-1895, b 472 (Aron Kjellberg 73 o Katarina Sofia Ström), J A Kjellberg & Co

1840
0481. von Düben, Magnus Wilhelm, friherre, universitetsadjunkt, 1814-1845, (Ulrik Wilhelm von Düben o Katarina Flinck), GHI, Lunds Universitet
0482. Holming, Gustaf Robert, kapten, FIN 1807-1865, Göta art reg
0483. Paterson, Andrew, sjökapten, 1789-1857, Sjöassuransen
0484. Björck, Albert Wilhelm, justitieborgmästare, 1812-1885, (Elias Daniel Björck o Johanna Charlotta Roos)
0485. Waern, Carl Fredrik, stadsråd, president, grosshandlare, 1819-1899, ds 180 b 543 (Carl Fredrik Waern 229 o Gustava Elisabeth Melin d 180), C F Waern & Co, vd Dalslands Kanal, o Köping-Hults jvg, o Stadsfullmäktige, ch Finansdepartementet
0486. Dickson, Charles, med doktor, riksdagsman, 1814-1902, bs 147 k 519 b 498 b 526 (Robert Dickson 126 o Wilhelmina Charlotta Bratt), o Försäkrings AB Svea, o Göteborg o Bohulsäns Sparbank, o Robert Dicksons Stiftelse, o Stadsfullmäktige, o Sahlgrenska, o Göteborgs Barnsjukhus

1841
0487. von Halle, Andreas Ludvig, grosshandlare, 1800-1845
0488. Andrén, Johan Oscar, grosshandlare, 1812-1876, bs 75 (Hans Joseph Andrén 74 o Margareta Antoinette Koch), G H Hegardt & Co, o Navigationsskolan

1842
0489. Fabricius, Christian Julin, fil doktor, DAN 1802-1875, Hillska Skolan, GHI
0490. Stenberg, Wattier Mauritz, bankombudsman, 1811-1847 ( Pehr Stenberg 111 o Ulrika Kristina Klingspor), Riksbankens Lånekontor, vice Häradshövding

1843
0491. Benecke, Louis, grosshandlare, 1797-1871, L Benecke, Jac Elliot
0492. Fryckman, Alrik, grosshandlare, 1811-1881, (Erik Fryckman o Anna Kristina Schröder), Sam Arfvidsson
0493. Hultström, Johan Magnus, auditör, 1804-1847, (mönsterskrivare Hultström o Lena Katarina Kallström), Göta Art reg, vice Häradshövding
0494. Sloman, Levin, handlande, 1800-1896
0495. Hammarén, Fredrik, grosshandlare, äg Odensvi, 1811-1868, (Anders Hammarén o Britta Maria Hindersson) P G von Aken, o Sjömannasällskapet
0496. Lundström, Johan Fredrik, grosshandlare, skeppsklarerare, 1817-1897, (Niclas (Nils) Lundström-Larsson o Maria Sofia Levgren), J F Lundström & Co

1844
0497. Corin, Lars Magnus, grosshandlare, 1805-1868, Magnus Fredrik Corin o Ingrid Charlotta Djuberg)
0498. Dickson, James, bruksägare, 1810-1873, bs 147 b 486  k 519 b 526 (Robert Dickson 126 o Wilhelmina Charlotta Bratt), Dickson & Co
0499. Willerding, Edwin, grosshandlare, 1819-1894, (Christian Fredrich Wilhelm Willerding 144 o Karolina Elisabeth Bagge), James Dickson & Co, Willerding & Co, J W Wilson
0500. Tranchell, Justus Fredrik, grosshandlare, direktör, 1818-1883, bss 23 (Johan Petter Tranchell (bs 23) o Anna Kristina Weinberg), Amalia Elvira Mattsson, Skånska Sockerfabriks AB, Hycklinge Sågverks AB
0501. Wilson, John West, grosshandlare, ENG 1816-1889, J W Wilson
0502. Tranchell, Theodor Wilhelm, grosshandlare, 1815-1889 bss 23, (Jonas Tranchell (bs 23) o Wilhelmina Grönwall), g Sofia Aurora Mattsson, grundare Lindholmens Verkstad
0503. Dymling, Carl Johan, grosshandlare, 1811-1878, (Johan Ludvig Dymling o Anna Christina Hasselgren), Chr Arfvidsson & A G Levgren, Mölnlycke Fabriker
0504. Evers, Johan Alfred, grosshandlare, 1820-1899, bs 419 (Asmund Heinrich Evers 246 O Sofia Kristina Malm), A H Evers & Co, Alfred Evers

1845
0505. Sjöberg, Johan Fredrik, tobaksfabrikör, 1796-1881, (Jonas Sjöberg o Inga Kristina Engvall), J Sjöberg & Son
0506. Liborius, Johan August, överläkare, 1802-1867, (Johan Bernhard Liborius o Maria Sofia Fuhrman), Sahlgrenska, o beredn Nya Sahlgrenska
0507. Fraenkel, Fredinand Martin, kvarnarrendator, DAN 1809-1875, Fässbergskvarnen
0508. Fåhraeus, Eskil Sanno, handelsbokhållare, 1817-1900, (Johan Wilhelm Fåhraeus o Karolina Lovisa Löwenström), o Renströmska Fonden
0509. Matton, Carl Henrik Julius, grosshandlare, 1819-<1850,
0510. Billqvist, Carl Emil, handlande, 1817-1895, (Carl Emanuel Billqvist o Anna Fredrique Signeul), C E Billqvist & Geber, o Staadshullmäktigge, o Skjuts- & Åkeriinträttningen
0511. von Knorring, Gustaf Isac, major, 1800-1870, (Adolf Fredrik von Knorring o Ebba Christina Grubbe), Göta Art reg
0512. Prytz, Adolf, grosshandlare, farbikör, äg Rånna (Ryd), 1813-1870, bs 121 hbs 162 (Gustaf Rudolf Prytz 137 o Katarina Elisabeth Broms), August Prytz, Prytz & Wienchen, Göteborgs Sprabank,
0513. Wienchen, Johan Conrad, tobaksfabrikör, konsul BREMEN, 1812-1867, Prytz & Wienchen, o Fabriksföreningen
0514. Berggren, Johan Fredrik, stadsmäklare, 1814-<1852, (Johan Adolf Berggren o Sofia Mathilda Lindqvist), utv t Amerika 1852
0515. Bolin, Otto Theodor, grosshandlare, 1806-1852, O T Bolin
0516. Airth, Robert, grosshandlare, 1806-1852, b 351 (David Airth o Wilhelmina Charlotta Bratt)
0517. Pettersson, Johan Fredrik, handlande, 1809-1889, (Sven Petterson o Anna Britta Lindström), o Taxeringskommittén
0518. Weinberg, Carl Bernhard, kontorschef, 1811-1888, (Bernhard Weinberg 80 o Fredrika Charlotta Tranchell)

1846
0519. Dickson, Robert, grosshandlare, godsägare, äg Fimmerstad, 1819-1903, bs 126 k 486 k 498 k 526 b 552 (James Dickson 147 o Margaretha Eleonora Bagge se 242 o 441 (faster)), James Dickson & Co, Dickson Brothers London, Robert Dickson
0520. Wimnell, Niclas, grosshandlare, 1808-<1853, (Jakob Wimnell o Sara Gustava Meincke), J Wennerberg & Co, Grönwall & Wimnell, N Wimnell & Co, o Borgerskapets Äldste
0521. Carlson, Herman Immanuel, stadsläkare, 1814-1891, (Benedictus Johan Carlson o Kristina Billberg), Göteborg, Karlskrona
0522. Dahlin, Olof Peter, sjökapten, grosshandlare, 1798-<1857, (Petter Dahlin o Anna Judith Elisabeth Ullgren)
0523. Crohn, Herman Ferdinand Theodor, grosshandlare, TYS 1805-1874
0524. Gibson, Charles Oscar, fabriksidkare, 1818-1862, sys 164 (William Gibson 128 o Anna Katarina Wijk sy 164 ), O Wijk, William Gibson & Söner, Jonsereds Segelduksfabrik Järngjuteri & Mek Verkstad
0525. Prytz, Carl-Gustaf, grosshandlare, konsul NL, 1819-1907, bs 121 hbs 162 b 512(Grustaf Rudolf Prytz 137 o Katarina Elisabeth Broms), Ungewitter & Co, Broms & Co Amsterdam, Stadsfullmäktige
0526. Dickson, Edward, grosshandlare, 1812-1883, bs 147 b 486  b 498 k 519 (Robert Dickson 126 o Wilhelmina Charlotta Bratt)
0527. Kobb, Samuel August, handlande, 1819-1901, b 528 (Martin Samuel Kobb 294 o Amalia Sofia Kihlman), M S Kobbs Söner
0528. Kobb, Pontus Ferdinand, handlande, 1826-1906, b 527 (Martin Samuel Kobb 294 o Amalia Sofia Kihlman), M S Kobbs Söner
0529. Quensel, Johan Peter, grosshandlare, 1811-1876, (Eberhard Quensel o Johann Ulrika Risell), A H Evers & Co, Firma Quensel, o Direktionen för Göteborgs Hamn- & Älvarbeten
0530. Billow, Johan Kristopher, grosshandlare, brukare Rämens Herrgård, 1807-1882, (Gustaf Billow o Eva Kristina Myhrman) g Göthilda Konstantia Myhrman
0531. Sjösted, Svante, kronouppbördskassör, 1812-1865, (Fredrik Sjöstedt o Kajsa Greta Lindblad)

1847
0532. Mauritz Theodor, dispaschör, vice häradshövding, 1818-1888, (Abraham Berger o Maria Kristina Öfverbom),
0533. Schuback, Johannes, rentier, 1806-1877, (Georg Schuback o hh)
0534. Friedländer, Niclas Ludvig, handlande, äg Bäckebol, 1796-1857
0535. Kjellberg, Carl Ossian, grosshandlare, riksdagsman, 1825-1891,bds 23 bs 384  b 536 (Jonas Anders Kjellberg 248 o Amalia Tranchell bd 23), J A Kjellberg & Söner, Skandinaviska Kredit AB, o Brand & Lifförsäkrings AB Svea, Stadsfullmäktige, o Handelsföreningen
0536. Kjellberg, Jonas Henrik Reinhold, grosshandlare, godsägare, äg Storebergs Säteri,bds 23 bs 384 b 535 (Jonas Anders Kjellberg 248 o Amalia Tranchell bd 23), J A Kjellberg & Söner, Skandinaviska Kredit AB, o Borgerskapets Äldste
0537. Brag, Isidor Alexis, grosshandlare, 1821-1871, (Anders Brag o Gustava Gothén)

1848
0538. Thulin Gustaf Otto, apotekare, rådman, äg Horshaga, 1796-1865, b 386 (Anders Thulin o Brita Kristina Tauson), Enhörningen, äv Norrköping Kungsbacka o Ystad
0539. Lundgren, Fredrik, fabriksidkare, 1807-1880, Fiedler & Lundgren,
0540. Kennedy, Thomas Leopold, grosshandlare, 1818-1892, (Thomas Kennedy 50 o Sofia Kristina Pettersson),
0541. Larsson, Lars, juvelererare, 1820-1880, Blomsterwall & Co, L Larsson & Co
0542. Sirenius, CarlJOhan, grosshandlare, 1814-1893, (Sigfrid Sirenius o Helena Malmgren), Carl Sirenius & Co,
0543. Waern, Mårten Edward, grosshandlare, 1826-1896, ds 180 b 485 (Carl Fredrik Waern 229 o Gustava Elisabeth Melin d 180), C F Waern & Co, James Dickson & Co, Svartviks AB, Baldersnäs Bolag
0544. Boye, Joakim Carl Edvard, Grosshandlare, konsul BREMEN, konsul PREUSS, TYS 1822-1891, E Boye & Co, Brand- & Lifförsäkrings AB Svea, Stadsfullmäktige,
0545. Hagström, Carl Gustaf, handlande, 1811-1869, (Johan Peter Hagström o Maria Katarina Gibson), Hagström & Hallgren,
0546. Rundberg, Erik, grosshandlare, 1792-1863

1849
0547. Mattsson, Jacob Eberhard Julius, grosshandlare, 1826-1872, (Hans Jacob Mattson 302 o Anna Margaretha Pettersson), Mattsson & Braune, Sjöbergs Snus- & Tobaksfabrik
0548. Heinemann, Carl, rektor, TYS 1802-1868, Rabbin 38-68, rektor GHI
0549. von Bergen, Carl Erik, stadsmäklare, 1809-1892, (Peter Fredric von Bergen o Fredrika Petronella Fehman)
0550. Ström, Hans Wilhelm, stadsmäklare, 1817-1891, (Christian Ludvig Ström o Susanna Hallberg), Växelnoteringskontoret
0551. Braune, Josua Peter, grosshandlare, 1824-1879, Gerhard Emanuel Braune 312 o Sofia Charlotta Engelau), Francke & Braune
0552. Dickson, James J:son, grosshandlare, 1815-1851, bs 126 k 486 k 498 b 519 k 526 (James Dickson 147 o Margaretha Eleonora Bagge se 242 o 441 (faster)), James Dickson & Co, Dickson Brothers London, o Bergslagernas Järnvägs AB
0553. Francke, David Otto, grosshandlare, disponent, 1825-1892, (Johan Francke 202 o Kristina Bogren), Francke Beckman & Co, D O Francke, Rosendahls Fabrikers AB, Korndals Fabriker AB, gr Göteborgs Handelskompani, o Önans AB, Stadsfullmäktige

1850
0554. Munck af Fulkila, Bror Gustaf Reinhold, överste, FIN 1799-1881, (Carl Johan Munck af Fulkila o Lovisa Albertina de Pont), Svea Art reg, ch Göta Art reg
0555. Eriksson, Adlof Fredrik, bryggeriidkare, 1828-1895, Emeliedals Bryggeri i Örgryte
0556. Lindhult, Claes Robert, handlande, konsul LÜBECK, 1821-1885, Daniel Erik Lindhult o Aurora Mathilda Gerle), Robert Lindhult & Co, Corin Lindhult & Co,
0557. Norin, Bror Lars, häradshövdning, riksdagsman, 1812-1898, (Paul Gustaf Norin o Katarina Elisabeth Frisk), Polismästare i Göteborg, Häradshövding Norrvikens Domsaga
0558. Friedländer, Philip Wilhelm, grosshandlare, äg Kristinedal, TYS 1792-1863
0559. Gjers, Gustaf Edvard, magistratssekreterare, notarius publicus, 1815-1881, (Anders Gjers 174 o Anna Maria Wendelius)
0560. Kullman, Eduard Fredrik, rådman, 1816-1901, (Sven Fredrik KUllman o Lovisa Maria Arenander)
0561. Roy, Fredric Emil, rådman, 1815-1883, (Johan Roy o Sofia Brun), o Sahlgrenska Sjukhuset,
0562. Lorichs, Mårten Ludvig, brukspatron, äg Bernshammars bruk, 1815-1889, (Lorentz Ludvig Lorichs o Charlotta Henrika Linman)
0563. Reuterskiöld, Axel Leonard, överstelöjtnant, 1817-1902, (Casimir Reuterskiöld o Henriette Löfman), Göta Art reg, o Göteborgs Förenade Bryggerier
0564. Schützercrantz, Knut August, överste, 1810-1860, (Johan Herrman Schützercrantz o Lovisa Margareta Liljestråle), chef Göta Art reg, kommendant i Göteborg
0565. Weinberg, Ernst Emil, godsägare, äg Korpegården, äg Lidaholm, 1823-1895, (Bernhard Weinberg 80 o Fredrika Charlotta Thranchell)
0566. Nordström, Carl Leonard Severus, grosshandlare, 1826-, (J N Nordström o Maria Karin Eriksson), C L Nordström
0567. Henriques, Herman, handlande, 1815-1864, (Aron Moses Henriques 423 o Johanna Levin)

1851
0568. Broddelius, Alexander Eduard, grosshandlare, 1820-1896, (Anders Broddelius 245 o Charlotta Wilhelmina Kjellberg), Broddelius & Åkerman
0569. Brutenschön, Peter, sjökapten, 1808-1879
0570. Hasselblad, Fredrik (Fritz) Wictor, handlande, 1816-1893, (Arvid Hasselblad o Kristina Engel Geijer), F W Hasselblad & Co, AB Ceres, Stockholms Superfosfat Fabriks AB
0571. Wikström, Axel Emanuel, grosshandlare, 1826-1878, (Carl Wikström o Anna Kajsa Norström), C L Nordström & Co, Axel E Wikström, Göteborgs o Bohus Läns Sparbank
0572. Bagge, Victor August, handlande, 1809-1884, (Samuel Olsson Bagge o Johanna Katrina Bagge), Bronander & Son
0573. Brag, Ewald Herbert, rådman, 1820-1888, (Anders Brag o Gustava Gothén),
0574. Frisell, Henning Eric, grosshandlare, 1824-1899, (Erik Frisell o Hedvig Gustava Eklund), F & H Frisell
0575. Gibson, Olof Leopold, grosshandlare, 1820-1863, (William Gibson 128 o Anna Katarina Wijk), Olof Wijk, Leopold Gibson & Co, Göteborgs Patent-Ångrepslageri AB, William Gibson & Söner
0576. Bochard, Carl Fredrik, Med D:r, TY 1780-1855,

1852
0577. Francke, Johan Edward, grosshandlare, 1824-1891, (Johan Francke 202 o Kristina Bogren), Francke & Braune, Kungsgården-Mariebergs AB
0578. Dickson, Oscar, grosshandlare, äg Almnäs (R), 1823-1897, (James Dickson 147 och Margaretha Eleonora Bagge), James Dickson & Co, Dickson Brothers
0579. Lampe, August Wilhelm Carl, cigarrfabrikör, TY 1818-1896, Lampe & Co, Hein. Rhöss,
0580. Tillii, Carl Ulrik, landskamrerare, 1821-1896, (Carl Tillii o Lovisa Ulrika Kraft)
0581. Hafström, Otto Johan, fältkamrer, 1803-1891, (Nicolaus Hafström o Maria Magdalena Bånge), sekr Känsö
0582. Hagman, Lars Olof, provinsialläkare, 1815-1871, (Olof Hagman o Anna Beata Sandmark), Göta Art reg
0583. Åqvist, Olof, arbetschef, sjökapten, 1799-1868, (Andreas Åqvist o Karin Hansdotter), Göteborgs Hamn
0584. Bergman, Mauritz, grosshandlare, 1820-1906, (Johan Bergman o Paulina Zander), Clarholm & Bergman
0585. Clarholm, Jonas Magnus, grosshandlare, 1818-1863, (J G Clarholm o Magdalena Ullgren), Clarholm & Bergman
0586. Dahlgren, Theodor, grosshandlare, 1820-1861, (Barthold Dahlgren o Anna Karolina Svensson),
0587. Montén, Anders Ulrik, provinsialläkare, 1805-1884, (Anders Montén o Lovisa Ulrika Linderoth),
0588. Brusewitz, Johan Fredrik Leopold, grosshandlare, konsul BRA, 1830-1895, (Elis Fredrik Brusewitz 367 o Hilda Grönvall), J G Grönvall & Co,
0589. Dahlgren, Carl Anton, grosshandlare, 1811-1872, (Anders Dahlgren o Malin Smedberg), A H Evers & Co, C A Dahlgren & Co,
0590. Evers, Axel Henning, grosshandlare, fabriksidkare, 1823-1861, (Asmund Heinrich Evers 246 o Sofia Kristina Malm),

1853
0591. Blomstrand, Fredrik Theodor, lektor, 1824-1892, (Johan Blomstrand o Severina Rodhe), Göteborgs Latinläroverk, Förpostens Bolag, Göteborgs-Posten
0592. Greiffe, Adolf, vice häradshövding, 1821-1882, (Johan Adolf Greiffe o Katarina Elisabeth Nyström)
0593. Abrahamson, August, grosshandlare, äg Nääs Slott, 1817-1898, (Aron Abrahamson o Fredrika Schlesinger), August Abrahamson, grundare av Slöjdseminariet på Nääs
0594. Dahl, Jacob, stadsmäklare, 1821-1888, (Peter Dahl o Margaretha Elisabeth Borg), Arfvidsson & Dahl, Jacob Dahl
0595. Åkerman, Wilhelm, handlande, 1819-1858, (Philip Åkerman 193 o Katarina Maria Fröding), Broddelius & Åkerman
0596. Evers, Fritz Henrik, grosshandlare, 1828-1887, (Asmund Heinrich Evers 246 o Kristina Sofia von Sivers), A H Evers & Co
0597. Frisell, Fredric Fabian, grosshandlare, 1820-1876, (Erik Frisell o Hedvig Gustava Eklund), F & H Frisell
0598. Gibson, William, brukspatron, 1816-1865, (William Gibson 128 o Anna Katarina Wijk), William Gibson & Söner, Leopold Gibson & Co, Jonsereds Fabriker, Göteborgs Patent-Ångrepslageri AB,

1854
0599. von Veh, Peter, konsul RYS, kollegieråd, 1807-1858,
0600. Friberger, Gustaf Wilhelm, grosshandlare, 1816-1896, (Per Gustaf Friberger o Helena Ulrika Örn)

 
   Developed and designed by Promomentum AB